Pozvánka na tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínu

Kategorie: Aktuality

Pozvánka na tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínuPozvánka na jarní seminář pro pěstitele kmínu, který pořádá spolek „Český kmín, z.s.“ ve spolupráci s firmou AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o. Šumperk a Antonínem Vaculíkem, akreditovaným poradcem MZe ČR v oboru rostlinolékařství.
Seminář se koná ve čtvrtek 16. března 2023 v 9.00 hodin v kavárně kulturního domu Větrný Jeníkov okr. Jihlava.

Program semináře:

Úvod -  předseda spolku
Rozprava o aktuálních otázkách v pěstování kmínu s předními odborníky na danou problematiku
Propagace a ekonomika kmínu
Během semináře je zajištěno občerstvení.

Po semináři bude od 13.00 následovat členská schůze členů spolku.   

Program:
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti sdružení, zpráva o finančním hospodaření
Různé                                   

Další informace podá Ing. Josef Linhart 606644679, ev. Ing. Prokop Šmirous, PhD. 602853145, 

email:  info@ceskykmin.cz , ev. linhart@zdmalec.cz .

Členové spolku mají vstup zdarma, pro nečleny vstupné 500,-. Možnost přihlásit se za člena spolku na místě konání.( I v tomto případě vstup zdarma.). Žádáme členy spolku, aby v případě, že se nebudou moci zúčastnit členské schůze, udělili nejlépe některému z dalších členů plnou moc k zastupování z důvodu schopnosti usnášet se.

 

                                              

                                                           P L N Á   M O C                                             

Já /společnost….......................................................... datum narození/IČO.........................................
bytem/sídlem ….......................................................................................

uděluji plnou moc k zastupování na členské schůzi spolku Český kmín, z.s., která se koná v čtvrtek 16. března 2023  ve13 hod. v  KD Větrný Jeníkov.

panu, paní …................................................  datum narození …............................................
bytem …...........................................................

V …....................................  dne …..................................

                                                                                   …....................................................

                                                                                   podpis osoby udělující plnou moc

print Formát pro tisk

Máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete radu?
Nebo se chcete jen nezávazně informovat?

+420 776 818 281karel.jonak@email.cz