Úvodní slovo předsedy sdružení Český kmín

Zájmové sdružení Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Sdružení bylo založeno na základě požadavků praxe 21.2.1996 na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

 

Intenzivní šlechtění vyvolalo i intenzivní zapojení vědy a výzkumu do této oblasti. Do problematiky jsou tak zapojeni pracovníci výzkumných pracovišt a zástupci zemědělských univerzit. V současné době jsou to pracovníci AGRITEC Šumperk a Mendelovy univerzity Brno.

 

V roce 2004 podalo sdružení žádost o označení původu Český kmín v rámci EU. Po čtyřletém úsilí se podařilo tuto žádost obhájit. Od tohoto roku, to je 2008, je komodita Český kmín držitelem chráněného označení původu v rámci EU.

 

Česká republika má vhodné specifické podmínky pro pěstování kmínu, dané půdní skladbou a přírodními podmínkami s návazností na tradice, neboť dlouhodobá zkušenost v pěstování kmínu je zde nenahraditelná. To nás zavazuje k další cílevědomé práci na tomto úseku.

 

 

Jarní seminář pro pěstitele ...

19. únor 2020
Jarní seminář pro pěstitele kmínu a členská schůze 11. 3. 2020

Vážení pěstitelé, Český kmín, z.s. Vás ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research s.r.o. zve na jarní seminář pro pěstitele kmínu, který se koná ve středu 11. března 2020 od 9....

Anuga 2019 - Olejový mlýn Pe...

7. říjen 2019
Anuga 2019 - Olejový mlýn Petráveč

S radostí můžeme říct, že Český kmín je vidět. Díky aktivitě člena Olejový mlýn Petrávěč ve spolku Český kmín je produkce tohoto kvalitního koření k vidění na největším festivale j...

Český kmín na akcích

23. září 2019
Český kmín na akcích

Během srpnového a zejména záříjového měsíce byl Český kmín zastoupený členem spolku Olejovým mlýnem Petráveč (https://www.olejovymlynpetravec.cz/)k vidění na několika zajímavých a...

Kontakt

Český kmín, z.s.
č.p. 49, 582 76 MALEČ
IČ: 62696025
Spisová značka: L 9320 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. Josef Linhart – předseda představenstva
Mobil.: 606 644 679
Email: info@ceskykmin.cz