Čestný předseda a čestný člen sdružení

Ve středu 18. března 2015 se ve Větrném Jeníkově konal seminář pro pěstitele kmínu. Organizátorem bylo sdružení Český kmín a firma Agritec (Šumperk). Kromě zajímavých přednášek pro pěstitele a obchodníky s kmínem bylo součástí programu také slavnostní ocenění dlouholeté práce členů sdružení Český kmín. A to jmenovitě dlouholetého předsedy sdružení pana Ing. Josefa Kameníka a dlouholeté členky sdružení a představenstva sdružení paní Ing. Blanky Kocourkové, CSc. Za jejich přínos pro sdužení jim bylo uděleno čestné členství ve sdružení. Děkujeme jim za spolupráci.

 

ozio_gallery_nano