Jarní seminář pro pěstitele kmínu 14. 3. 2017

14. března 2017 se od 9:30 konal v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě jarní seminář pro pěstitele kmínu, který pořádal Český kmín, z.s. ve spolupráci s Agritec Plant Research s.r.o. Po semináři následovala členská schůze členů sdružení.

Program semináře

Úvod – předseda sdružení

Rozprava o aktuálních otázkách v pěstování kmínu s předními odborníky na danou problematiku

Prezentace v PDF jsou dostupné po přihlášení

Choroby a škůdci kmínu - Ondráčková

Herbicidní ochrana kmínu kořenného - Vaculík

Agrotechnika pěstování kmínu - Kocourková

Ekonomické aspekty pěstování kmínu - Minařík

Program členské schůze

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti sdružení, zpráva o finančním hospodaření
Volby do orgánů spolku
Různé