Předběžná pozvánka:

Polní dny kmínu se budou konat ve čtvrtek 30. června 2016 v Agritecu Šumperk od 9:30 hodin. Pozvánka s programem je zde. Těšíme se na setkání.

Prokop Šmirous

Ve středu 16.3.2016 se ve Větrném Jeníkově uskutečnil tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínu.

Úvodem předseda sdružení Ing. Linhart přivítal hosty a připomenul, že sdružení bylo založeno právě před 20 lety na setkání v Mendelově univerzitě. Krátce se k 20 leté historii vyjádřil Ing. Kameník (čestný předseda sdružení) a Ing. Kocourková, CSc. (zakládající člen sdružení). Během 20 let dokázalo sdružení mimo jiné získat známku chráněné označené původu "Český kmín", seznamovat veřejnost s předností kvality českého kmínu, podporovat výzkum a šlechtění této významné komodity ze skupiny LAKR.

Odborná část se věnovala technologii pěstování kmínu, zejména fungicidní a herbicidní ochraně. Přednášky odborníků z firmy Agritec jsou dostupné po přihlášení do členské sekce webu.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ SEMINÁŘE!

 

kmin logo male  agritec plant rgb bez stinu 100dpi

Pozvánka

na jarní seminář pro pěstitele kmínu,

který pořádá sdružení „Český kmín“ ve spolupráci s firmou AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o. Šumperk .

 

   Seminář se koná dne 16. března 2016 v 9.30 hodin v Kulturním domě Větrný Jeníkov okr. Jihlava

Ve středu 2. prosince 2015 se sešlo představenstvo sdružení ČK v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

1/ Představenstvo jednalo o stavu porostů kmínu v roce 2015, došlo k poklesu sklizňových ploch na 1907 ha. Ekonomika kmínu je v plusu, ceny jsou pro pěstitele velice příznivé.

2/ Sdružení ČK propagovalo Český kmín na výstavě Flora Olomouc, letní etapa. Dále na Výstavě v Lysé nad Labem. Proběhly také úspěšné polní dny kmínu v Agritec Šumperk.

3/ Příprava jarního semináře a členské schůze - návrh nových stanov odpovídajících NOZ

4/ přijetí/ukončení členů ve sdružení

Hezké povídání o Českém kmínu, zejména jeho kulinářské použití, se objevilo na serveru Novinky.cz

Vážení pěstitelé, zpracovatelé a obchodníci s kmínem,

zveme Vás na polní dny kmínu, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 9:30 v Šumperku, v prostorách firmy AGRITEC.

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 proběhne také PD kmínu, na kterém zazní informace týkající se aktuálního stavu v oblasti pěstování a zpracování kmínu, pěstování a ochrany kmínu kořenného, LAKR v zahraničí, dozvíte se i o stavu v oblasti luskovin, lnu, konopí setého a využití polních plodin v bioenergetice.

Na prohlídce polních pokusů uvidíte herbicidní, insekticidní a šlechtitelské pokusy v kmínu kořenném, odrůdové a agrotechnické pokusy s luskovinami, lnem, konopím, řepkou a obilovinami.

čestný člen Českého kmínu, z.s.

Ve středu 18. března 2015 se ve Větrném Jeníkově konal seminář pro pěstitele kmínu. Organizátorem bylo sdružení Český kmín a firma Agritec (Šumperk). Kromě zajímavých přednášek pro pěstitele a obchodníky s kmínem bylo součástí programu také slavnostní ocenění dlouholeté práce členů sdružení Český kmín. A to jmenovitě dlouholetého předsedy sdružení pana Ing. Josefa Kameníka a dlouholeté členky sdružení a představenstva sdružení paní Ing. Blanky Kocourkové, CSc. Za jejich přínos pro sdužení jim bylo uděleno čestné členství ve sdružení. Děkujeme jim za spolupráci.

Zájmové sdružení Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Sdružení bylo založeno na základě požadavků praxe 21.2.1996 na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Český kmín je sdružení fyzických a právnických osob, které se v České republice zabývají pěstováním, zpracováním a obchodem s kmínem. Sdružení bylo založeno na základě požadavků praxe dne 21.2.1996 na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.