Historie pěstování kminu

 

Zásadní změny bylo dosaženo povolením odrůdy Rekord (registrace 1978), která poskytuje výnosy s vysokým obsahem silic a je odolná proti vypadávání semen při dozrávání a sklizni. Tato odrůda byla doplněna povolením dalších odrůd Prochan (reg. 1990) a Kepron (reg. 1994). Jejich šlechtitelem byl opět František Procházka ze Šlechtitelské stanice Česká Bělá, která v té době byla začleněna ve Šlechtitelské stanici Keřkov okres Havlíčkův Brod. Tyto tři odrůdy představují ojedinělý soubor vysoce výkonných, kvalitních a neopadavých odrůd s vysokým obsahem silic s příznivým obsahem karvonu.

 

Intenzivní šlechtění vyvolalo i intenzivní zapojení vědy a výzkumu do této oblasti. Do problematiky jsou tak zapojeni pracovníci výzkumných pracovišt a zástupci zemědělských univerzit. V současné době jsou to pracovníci AGRITEC Šumperk a Mendelovy univerzity Brno.

 

Zavedením těchto neopadavých odrůd kmínu se stala naše země v tomto koření ze země dovozní zemí vývozní. Tyto vývozy jsou v některých letech velmi výrazné.

 

Z důvodu změny majitele bylo tradiční šlechtění kmínu ve Šlechtitelské stanici Česká Bělá ukončeno. Sdružení Český kmín se snaží tuto změnu eliminovat a podporuje plně nové šlechtění kmínu v AGRITECU Šumperk.

 

V podmínkách tržního hospodářství platí i zde zákon nabídky a poptávky. Vysoká sklizeň zpravidla vyvolá nižší výkupní ceny a tím zase v dalších letech nižší zásevy. Přes tyto zásahy trhu má stále kvalita kmínu našich odrůd vysoký standard. V roce 2002 bylo kmínu kořennému Úřadem průmyslového vlastnictví (patentový úřad) uděleno „Osvědčení o zápisu označení původu Český kmín“ pod číslem 193.

 

V roce 2004 podalo sdružení žádost o označení původu Český kmín v rámci EU. Po čtyřletém úsilí se podařilo tuto žádost obhájit. Od tohoto roku, to je 2008, je komodita Český kmín držitelem chráněného označení původu v rámci EU.

 

Česká republika má vhodné specifické podmínky pro pěstování kmínu, dané půdní skladbou a přírodními podmínkami s návazností na tradice, neboť dlouhodobá zkušenost v pěstování kmínu je zde nenahraditelná. To nás zavazuje k další cílevědomé práci na tomto úseku.