Zdroj: http://www.ceskykmin.cz/aktuality/pozvanka-na-polni-den  •  Vydáno: 7.6.2021 10:24  •  Autor: Jonák

Pozvánka na POLNÍ DEN

Pozvánka na  POLNÍ DENPozvánka na POLNÍ DEN
Limagrain Central Europe Cereals
Český kmín, z.s.
který se koná na poloprovozních pokusech Statku Kydlinov a na pokusné stanici VÚRV v Hněvčevsi

V pátek 11. června v 8:30 hod

Program: 

8:30 Příjezd na poloprovozní pokusy Statku Kydlinov v obci Neděliště
Poloprovozní pokusy naleznete směrem od Světí na začátku obce Neděliště (první křižovatka odbočka vpravo - viz mapka)     

9:00 – Odjezd na pokusnou stanici v Hněvčevsi

Občerstvení zajištěno!

Poloprovozní pokus Statek Kydlinov

Mapa

Děkujeme za potvrzení účasti na uvedené adrese:
marcela.hornikova@limagrain.com, tel : 724 894 464

Pozvánka ke stažení