Zdroj: http://www.ceskykmin.cz/aktuality/pozvanka-na-tradicni-jarni-seminar-pro-pestitele-kminu2  •  Vydáno: 7.3.2023 10:37  •  Autor: Jonák

Pozvánka na tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínu

Pozvánka na tradiční Jarní seminář pro pěstitele kmínuPozvánka na jarní seminář pro pěstitele kmínu, který pořádá spolek „Český kmín, z.s.“ ve spolupráci s firmou AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o. Šumperk a Antonínem Vaculíkem, akreditovaným poradcem MZe ČR v oboru rostlinolékařství.
Seminář se koná ve čtvrtek 16. března 2023 v 9.00 hodin v kavárně kulturního domu Větrný Jeníkov okr. Jihlava.

Program semináře:

Úvod -  předseda spolku
Rozprava o aktuálních otázkách v pěstování kmínu s předními odborníky na danou problematiku
Propagace a ekonomika kmínu
Během semináře je zajištěno občerstvení.

Po semináři bude od 13.00 následovat členská schůze členů spolku.   

Program:
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti sdružení, zpráva o finančním hospodaření
Různé                                   

Další informace podá Ing. Josef Linhart 606644679, ev. Ing. Prokop Šmirous, PhD. 602853145, 

email:  info@ceskykmin.cz , ev. linhart@zdmalec.cz .

Členové spolku mají vstup zdarma, pro nečleny vstupné 500,-. Možnost přihlásit se za člena spolku na místě konání.( I v tomto případě vstup zdarma.). Žádáme členy spolku, aby v případě, že se nebudou moci zúčastnit členské schůze, udělili nejlépe některému z dalších členů plnou moc k zastupování z důvodu schopnosti usnášet se.

 

                                              

                                                           P L N Á   M O C                                             

Já /společnost….......................................................... datum narození/IČO.........................................
bytem/sídlem ….......................................................................................

uděluji plnou moc k zastupování na členské schůzi spolku Český kmín, z.s., která se koná v čtvrtek 16. března 2023  ve13 hod. v  KD Větrný Jeníkov.

panu, paní …................................................  datum narození …............................................
bytem …...........................................................

V …....................................  dne …..................................

                                                                                   …....................................................

                                                                                   podpis osoby udělující plnou moc