Původ

Chráněné označení původu

V podmínkách tržního hospodářství platí i zde zákon nabídky a poptávky. Vysoká sklizeň zpravidla vyvolá nižší výkupní ceny a tím zase v dalších letech nižší zásevy. Přes tyto zásahy trhu má stále kvalita kmínu našich odrůd vysoký standard. V roce 2002 bylo kmínu kořennému Úřadem průmyslového vlastnictví (patentový úřad) uděleno „Osvědčení o zápisu označení původu Český kmín“ pod číslem 193.

V roce 2004 podalo sdružení žádost o označení původu Český kmín v rámci EU. Po čtyřletém úsilí se podařilo tuto žádost obhájit. Od tohoto roku, to je 2008, je komodita Český kmín držitelem chráněného označení původu v rámci EU.

Máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete radu?
Nebo se chcete jen nezávazně informovat?

+420 776 818 281karel.jonak@email.cz